Onze missie: For the Future of Farming

Met onze missie ‘For the Future of Farming’, tonen we ons vertrouwen in de toekomst van de agrarische sector. We zetten ons in voor een verantwoorde voedselproductie, de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een verdere verduurzaming van de agrarische sector en de maatschappij.

Change layout to 2 columns

We zijn ervan overtuigd dat we met de Total Feed-aanpak een duurzame lange-termijn oplossing bieden voor zowel de veehouder als de maatschappij. Deze aanpak bestaat uit het leveren van innovatieve voerconcepten, advies en hulpmiddelen om de veehouder te helpen een beter rendement te behalen op het boerenerf, met een gezondere veestapel, een hogere efficiëntie en minder emissies (o.a. CO2, ammoniak, stikstof, fosfaat, fijnstof en geur).
Wereldwijd staat de agrarische sector voor de uitdaging om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te kunnen voorzien van dierlijke eiwitten. Deze eiwitten worden veelal geproduceerd in landen met de daarvoor benodigde kennis, infrastructuur en een optimaal klimaat, zoals onder meer de Noordwest-Europese landen, en worden zowel lokaal geconsumeerd als naar andere landen geëxporteerd. Vanwege de (lokale) milieu-impact van de agrarische sector leidt dit op maatschappelijk gebied, zowel nationaal als internationaal, tot uitdagingen. We hebben als Europese marktleider in de voerindustrie niet alleen de kans, maar ook de plicht om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een efficiëntere en duurzamere productie van vlees, eieren en zuivel.

Dit vullen we in door te sturen op:
 
Resultaat: Een gerichte planning, monitoring en analyse van de resultaten van het boerenbedrijf om continu de voerefficiëntie te verbeteren: meer (dierlijke eiwit-) productie met minder voer.
 
Team: Begeleiding door onder meer gespecialiseerde en deskundige adviseurs die zij-aan-zij staan met de veehouders, zowel op het boerenerf als via de Total Feed-support desk.

 

Producten: De inzet van maatwerk en onze Total Feed-portfolio, bestaande uit mengvoer, specialiteiten waaronder jongdiervoeders, vloeibare co-producten, losse grondstoffen, zaaizaden en meststoffen.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden vormen het kompas voor onze bedrijfscultuur:

Ambitie

We streven naar resultaat op een steeds hoger niveau, zowel op het boerenerf als binnen de eigen organisatie. Dit vraagt helder leiderschap en een goed op elkaar ingespeeld team. Het werven, ontwikkelen en behouden van de beste mensen en hen motiveren tot nog betere prestaties is hiervoor van cruciaal belang. Het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid aan onze medewerkers is dat ook.

Duurzaamheid

We zien duurzaamheid als een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering. Om onze kennis, producten en hulpmiddelen naar een steeds hoger en duurzamer niveau te tillen, investeren we met ons eigen Nutrition Innovation Centre (NIC) in onderzoek en werken we samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten, universiteiten en strategische partners. Zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen en schaarse grondstoffen, verminderen van de druk op het milieu, verbetering van de technische prestaties van voer en nutritionele oplossingen die bijdragen aan een goede diergezondheid en -welzijn staan daarbij centraal. In ons handelen kiezen we voor een lange-termijn oriëntatie, gebaseerd op vertrouwen en transparantie, volgen we lokale regels en procedures en houden we rekening met onze leefomgeving.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen hebben we gelieerd aan de voor ons relevante Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties die gericht zijn op ’Geen Honger’ (2), ‘Verantwoorde consumptie en productie’ (12), ‘Klimaatactie’ (13) en ‘Leven op het land (15).

Partnerschap

Onze activiteiten zijn gericht op een optimale ondersteuning van onze klanten. Samenwerking is daarvoor de basis. Dit doen we met klanten en leveranciers, en met strategische partners in de verschillende sectoren. Daar waar nodig vullen we de Total Feed-portfolio aan met speciale producten van partners, kopen we samen micro-ingrediënten in en ontwikkelen we nieuwe concepten. Uitgangspunt daarbij is een duurzame relatie gebaseerd op vertrouwen.

 

Bedrijfsprofiel

De rijke historie van ForFarmers gaat terug tot 1896, het jaar waarin een van de coöperatieve rechtsvoorgangers werd opgericht. In de decennia die volgden werd de coöperatie uitgebouwd door autonome groei, fusies en overnames. Onze internationale expansie startte in 2005. Door overnames werden we, naast onze Nederlandse activiteiten, ook actief in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. In 2016 werden de aandelen van ForFarmers genoteerd aan Euronext Amsterdam. In juli 2018 namen we 60% van de aandelen van Tasomix in Polen over. Daarmee zijn we goed gepositioneerd in de groeimarkt Polen in de groeiende pluimveesector. Een en ander heeft ertoe geleid dat ForFarmers de leidende voeronderneming in Europa is met 2.570 fte's (2018: 2.654 fte's) in dienst en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lochem (Nederland). In 2019 was het Total Feed-volume 10,1 miljoen ton, de jaaromzet bedroeg €2,5 miljard. De brutowinst was €440,7 miljoen.

Change layout to 1 column